شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و جهانگردی مهر صادق پرواز..شماره ثبت( ۵۹۶۲۲۳ )با دامنه اینترنتی دکتر بلیط ، با سابقه ارزشمند در راستای ایرانگردی و جهانگردی و با بهره گیری از کادری مجرب آمادگی خویش را جهت ارائه کلیه خدمات اعلام میدارد.
ما در ابتدای را طولانی وپر فرازونشیبی هستیم ومسرت بخش است که شما عزیران را در کنار خود داشته باشیم
ماهمه روزه میکوشیم تابا استفاده از تکنولوژی روز دنیا وایدهای بکر ونوین با ارایه خدمات مطلوب باعث رضایت خاطر شما عزیزان گردیم

 

test